Kontakt

Mejla till Scenpass Stockholm: info@scenpass-stockholm.se
Kontaktperson: Titti Grahl

Scenpass Stockholm har en egen telefon där du som inte har en egen dator med e-postadress har möjlighet att få information om kommande medlemsaktiviteter.
Informationstelefon: 076-780 48 66

Styrelsen 2019-2020:
Agneta Ahlin, ordförande
Mia Hertler, ordförande
Kersti Öberg
Hanna Melanton Appelfeldt
Diana Thoor Kalén
Anna Holmlin Nilsson
Titti Grahl

 Valberedningen:
Ingalill Rydberg
Victoria Kahn